תחומי עיסוק

תובענות ייצוגיות

משרדנו מייצג חברות ציבוריות ותאגידים מהמובילים בישראל בתובענות ייצוגיות. לצוות השותפים ועורכי הדין במשרד ידע וניסיון צבור של עשרות שנים בתחום, שכוללים הליכים ייצוגיים משמעותיים ובהיקפים גדולים.

צוות המחלקה היה מעורב במאות הליכים ייצוגיים במגוון רחב של ערכאות שיפוטיות ותחומים, ובין היתר בתחומי הצרכנות, ניירות ערך, מפגעים סביבתיים, הגבלים עסקיים, בנקאות, ביטוח, יחסי עבודה, נגישות, ספאם, רשויות, מיסוי, קרנות פנסיה ועוד.

צוות המחלקה כולל עורכי דין מהמובילים בתחום, יוצאי המשרדים המובילים בישראל, וזוכה להכרה נרחבת בתחום התובענות הייצוגיות לאורך השנים.

למשרדנו ניסיון בליווי לקוחות, מקומיים ובינלאומיים, בייעוץ שוטף באשר לאופן ההתנהלות האסטרטגית באירועים של חשיפה טרומית לתובענה ייצוגית. משרדנו מייצג לקוחות שונים בהליכים ייצוגיים, ומייעץ להם משלב הגשת הבקשה לאישור ועד למתן הכרעה סופית בתובענה, לרבות בהליכי ערעור. במקרים רבים הצלחנו למנוע הגשתם של הליכים ייצוגיים, באמצעות עריכת הסדרים עובר להגשת הבקשות.

צוות המשרד השתתף בהליכי בדיקה מורכבים, שנערכו בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, וטיפל בהתנגדויות שהוגשו בעקבות הסדרי פשרה, לרבות מטעם היועץ המשפטי לממשלה ורגולטורים שונים. הצוות עסק בסוגיות תקדימיות בהליכים ייצוגיים והיה שותף ליצירת הלכות משפטיות ולקביעות חדשניות.

משרדנו זכה להכרה על ידי מדריכי דירוג שונים כמשרד עורכי דין מוביל בתחום התובענות הייצוגיות.