תחומי עיסוק

ליטיגציה

למשרדנו ידע וניסיון רב בליטיגציה מסחרית. המחלקה מתמחה בייצוג לקוחות בסכסוכים משפטיים בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, לרבות דיני חברות, ניירות ערך, חוזים, מקרקעין, דיני עבודה, משפטי מנהלי, מכרזים ועוד, בשלל ערכאות המשפט.

על צוות המחלקה נמנים שותפים ועורכי דין מהמובילים והמנוסים בתחום הליטיגציה, המייצגים לקוחות בתיקים מורכבים, וכן בעלי ניסיון רב בייצוג לקוחות בתביעות נגזרות ותאגידיות, לרבות בסכסוכים בין בעלי מניות, ממשל תאגידי, אחריות נושאי משרה, תגמול בכירים ומאבקי שליטה. כמו כן, המחלקה בעלת מומחיות בנושאים ייחודיים, כגון חוק עידוד השקעות הון, תביעות יזמים, תביעות קבלנים וליקויי בניה, ייצוג מחזיקי אגרות חוב ונאמני אגרות חוב, ייצוג עותרים ומשיבים הכוללים גופים ייצוגים כגון חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים, הבראת חברות, הסדרי חלוקה, הסדרים לפי סעיף 350 לחוק החברות ועוד.