מדיניות פרטיות

גולש יקר, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. משרד דושניק לוין ארבן ושות', עורכי דין ("DLE" או "אנחנו") מתייחס בכבוד לפרטיותך. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אותו אנו מקבלים ממשתמשים באתר DLE.CO.IL  ("האתר").

במסגרת השימוש באתר, אנחנו עשויים לאסוף מידע באמצעים שלהלן. נבהיר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.

האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

איזה מידע אנחנו אוספים?

לצורך הרשמה לרשימת הדיוור שלנו (newsletter) או במסגרת טופס "צור קשר" באתר, תתבקש למסור לנו פרטים אישיים כגון שם, טלפון וכתובת מייל ("מידע אישי" ו/או "פרטים אישיים"). במסירת מידע אישי זה, הנך נותן הסכמה להיכלל ברשימת הדיוור ומאגר המידע של DLE.

יודגש כי אנחנו לא אוספים מידע אישי ללא הסכמתך הוולונטרית.

כמו כן, במהלך שימושך באתר, ייתכן וייאסף מידע על אודות הרגלי גלישתך באתר, עמודי מידע בהם ביקרת, כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics ("מידע כללי" ו/או "מידע לא מזהה").

אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת אותך למסור כל מידע, לגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיך, אולם בעצם גלישתך באתר הנך מסכים לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות מדיניות פרטיות זו וכל דין.

הנך רשאי לשנות את פרטיך האישיים השמורים במאגרי המידע של DLE ו/או לממש את זכותך לעיין, לעדכן או להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתובת office@dle.co.il. יצוין כי הסרת מידע אישי ממאגרי המידע של DLE, לא תמנע שימוש במידע כללי כמוגדר לעיל.

לאילו מטרות אני אוספים את המידע?

  • לצורך יצירת קשר איתך ומתן מענה לפניות ולתלונות.
  • על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו.
  • במידה שבחרת להצטרף לרשימת הדיוור, על מנת לשלוח לך newsletters ועדכונים לכתובת המייל שמסרת לנו. ביכולתך לדרוש להיות מוסר מרשימת דיוור זו בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים ב newsletter אשר יישלח אליך..

עוגיות – Cookies

האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies אינן מכילות מידע אישי שמזהה אותך באופן אישי, אולם הן מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה.

העברת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

  • על פי בקשתך.
  • לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.
  • בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין DLE לבינך.
  • לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר והשירותים הכלולים בו.
  • אם השתמשת באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאתר, ל-DLE או מי מטעמה, קניינה וטובתה.
  • מובהר כי DLE לא תהיה מוגבלת בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר.