תחומי עיסוק

תאגידים וניירות ערך

למשרדנו ידע וניסיון רב בדיני תאגידים וניירות ערך. מחלקת שוק ההון במשרדנו עוסקת בליווי חברות ציבוריות באופן שוטף וכן בליווי חברות פרטיות בהנפקה ראשונה ורישום למסחר בבורסה (IPO). על צוות המחלקה נמנים שותפים ועורכי דין מובילים ובעלי מוניטין רב בתחום שוק ההון וניירות ערך.

ליווי החברות כולל ליווי שוטף לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה, ייצוג חברות ציבוריות מול הבורסה ורשות ניירות ערך, כתיבת תשקיפים ותשקיפי מדף, ליווי גיוסי הון וחוב ציבוריים ופרטיים, ליווי עסקאות בעלי ענין, ייעוץ שוטף לדירקטוריונים, ייצוג נושאי משרה, כתיבת חוות דעת מורכבות, כתיבת תכניות אכיפה פנימית, ליווי הסכמי מימון מורכבים, ייצוג בסכסוכי בעלי מניות ועוד. כמו כן, למשרדנו מומחיות וניסיון רב בייצוג חתמים במסגרת הנפקות לציבור.

משרדנו זכה להכרה על ידי מדריכי דירוג שונים כמשרד עורכי דין מוביל בולט בתחום שוק ההון.